Rally i Norge

Rally er en bilsport der det kjøres på vanlige veier. Veiene kan være både offentlige og private. Bilene som brukes til rally er basert på produksjonsmodeller.rallyDet blir selvsagt gjort visse endringer på dem, men det er strenge regler for hvilke endringer man kan gjøre. Deltakerbilene må også tilfredsstille veitrafikklovens bestemmelser. Et rally kan være både kort og langt, og det kan kjøres på mange typer underlag. Noen rallyer kjøres på snø eller is, andre kjøres på asfaltveier eller bare grusveier. Det er også vanlig at det kjøres på en kombinasjon av asfalt og grusveier. De lengste rallyene i verden går over mange uker, og da kjører man i variert terreng, både på og utenfor veier.Løypene er delt inn i flere etapper. Noen etapper er fartsetapper, andre er transportetapper. Transportetappene kjøres på idealtid, ikke på raskest mulig tid. Fartsetappene går alltid på avstengte veier, men under transportetappene kan man kjøre på trafikkerte veier. Hver bil har en fører og en kartleser, og på vei gjennom løpet skal de innom flere kontrollpunkter. Dersom de går glipp av et kontrollpunkt, straffes de enten med tilleggstid eller på andre måter.Det arrangeres mange rallyer i Norge, både om sommeren og om vinteren. Det kjøres NM-runder, og det kommer også utenlandske deltakere til de mest kjente løpene.

Hudson Koelpin DDS